Finansiel kommunikation og Investor Relations

Markedets krav om rettidig og retvisende information om forhold, som kan påvirke vurderingen af børsnoterede virksomheder og deres værdi, er blevet skærpet markant i de seneste år.

Også de internationale regler og kutymer for børsnoterede selskaber har skærpet kravene til disse virksomheders informationsarbejde.

OutCom har i mange år været fast rådgiver for en række børsnoterede virksomheder i Danmark i forbindelse med Investor Relations og finansiel kommunikation.

Vi tilbyder bl.a.:

  • Løbende kommunikationsrådgivning om alle forhold i børsnoterede virksomheder, som kan have en kurspåvirkende effekt – og eksekvering af de nødvendige budskaber til de relevante stakeholders - herunder til Nasdaq OMX (Københavns Fondsbørs) og medierne.
  • Udarbejdelse af børsmeddelelser – herunder selskabs- og periodemeddelelser, årsrapporter m.v.
  • Forberedelse og gennemførelse af investormøder, webcast-produktioner og roadshows.
  • Udarbejdelse af investorpræsentationer og prospekter i forbindelse med børsintroduktioner og emissioner.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Generationsskifte og kapitalfremskaffelse

OutCom fungerer også som kommunikationsrådgiver for virksomheder, som i de kommende år skal igennem et generationsskifte. Det kan dreje sig om kommunikation, som kan bane vejen for et salg af en virksomhed til eksterne investorer - eller anden form for kapitalfremskaffelse.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

OutCom har i mange år været fast rådgiver for en række børsnoterede virksomheder i Danmark i forbindelse med Investor Relations og finansiel kommunikation.

VI STØTTER:​

​OutCom A/S | Strandvejen 100 | DK-2900 Hellerup | Telefon: 33 12 19 00 | E-mail: outcom@outcom.dk | Døgntelefon: +45 40 30 99 10