OutCom har mange års dokumenteret erfaring inden for public affairs og politisk kommunikation. Og vi ved ”til hvem og hvordan” der skal kommunikeres ifm. politiske beslutningsprocesser, der påvirker branchers og virksomheders forretning.

​Public Affairs og lobbyrådgivning

​Både private og offentlige virksomheder har et behov for at blive forstået i samfundet

Vi har stor erfaring med at rådgive om og deltage i både akutte og mere langsigtede lobbyindsatser, som varetager virksomhedens interesser i forhold til regeringen, Folketinget, nationale og regionale styrelser samt organer og uafhængige instanser.

I det danske demokrati er der - i modsætning til i de fleste andre lande, som vi plejer at sammenligne os med - tradition for, at de politiske beslutningstagere, embedsmænd og eksperter er åbne over for fakta og saglige argumenter. Derfor er de også tilgængelige og åbne for direkte, personlig dialog, hvor en virksomhed, en branche eller en organisation får mulighed for at fremlægge synspunkter og partsindlæg med henblik på at påvirke politiske beslutninger.

Vores mange års erfaring med lobbyrådgivning i Danmark – og vores resultater – dokumenterer, at det både handler om ’Know How’ og ’Know Who’ – i kombination med planlægning og formidling af saglig og valid information, åbenhed og rettidig omhu.

​​

Kontakt os hvis du vil vide mere.

​Positionering
​& omdømme

Pressekontakt, 
​markedskommuni-
​kation ​& publicity

Ledelses-
​og forandrings-
​kommunikation

Finansiel
​Kommunikation &
​Investor Relations

Public Affairs
​& Lobbyrådgivning

Samfundskontakt

Krisekommunikation

Udvikling, 
​produktion & indkøb

​VI STØTTER

​OutCom A/S 

Strandvejen 100 | DK-2900 Hellerup

E-mail: outcom@outcom.dk​​

Telefon: 33 12 19 00 | Døgntelefon: +45 40 30 99 10