Public Affairs og lobbyrådgivning

Både private og offentlige virksomheder har et behov for at blive forstået i samfundet.

Vi har stor erfaring med at rådgive om og deltage i både akutte og mere langsigtede lobbyindsatser, som varetager virksomhedens interesser i forhold til regeringen, Folketinget, nationale og regionale styrelser samt organer og uafhængige instanser.

I det danske demokrati er der - i modsætning til i de fleste andre lande, som vi plejer at sammenligne os med-tradition for, at de politiske beslutningstagere, embedsmænd og eksperter er åbne over for fakta og saglige argumenter. Derfor er de også tilgængelige og åbne for direkte, personlig dialog, hvor en virksomhed, en branche eller en organisation får mulighed for at fremlægge synspunkter og partsindlæg med henblik på at påvirke politiske beslutninger.

Det skal i givet fald ske med udgangspunkt i målrettet kommunikation baseret på saglig viden, fakta og valid dokumentation. Er det på plads, er det også muligt at varetage og beskytte særinteresser på vegne af en virksomhed, en branche eller en gruppe af interessenter.

Det er heldigvis en skrøne, at det er personlige relationer til de politiske beslutningstagere, som er forudsætningen for at kunne påvirke politiske beslutninger.

Vores mange års erfaring med lobbyrådgivning i Danmark – og vores resultater – dokumenterer, at det både handler om ’Know How’ og ’Know Who’ – i kombination med tålmodighed, planlægning og formidling af saglig og valid information, åbenhed og rettidig omhu.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

OutCom har i mange år været fast rådgiver for en række børsnoterede virksomheder i Danmark i forbindelse med Investor Relations og finansiel kommunikation.

VI STØTTER:​

​OutCom A/S | Strandvejen 100 | DK-2900 Hellerup | Telefon: 33 12 19 00 | E-mail: outcom@outcom.dk | Døgntelefon: +45 40 30 99 10